Dycha dziennie Polska północno-wschodnia. Impresje, przemyślenia, dygresje z Warmii i Mazur. Każdy dzień w 10 zdaniach.

%d bloggers like this: